Hypotheekvormen

Er bestaan diversen hypotheek varianten. De meeste van deze varianten zijn een combinatie of een afgeleide van een aantal hoofdvormen. Het is echter belangrijk dat u de juiste hypotheekvorm die bij uw profiel past weet te onderscheiden. Wij hebben voor u de belangrijkste hypotheekvormen voor u op een rijtje gezet.

Welke hypotheek past bij u?

Aflossingsvrije Hypotheek

Als je geen aflossing op je hypotheek wilt, kun je kiezen voor de aflossingsvrije hypotheek. Een belangrijk kenmerk van een aflossingvrije hypotheek is dat u lage maandlasten heeft. Uw hypotheeklast bestaat alleen uit maandelijkse rente, u lost niets af tijdens de looptijd. Bij de aflossingsvrije hypotheek lost u niets af en spaart u ook de aflossing niet bij elkaar. U betaalt alleen de rente. De schuld blijft de hele looptijd even hoog, tenzij u vrijwillig aflost, dat is tot een bepaald maximum jaarlijks boetevrij toegestaan, of aflost door verkoop van de woning.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

– Fiscaal aantrekkelijk. Maximale hypotheekrenteaftrek.
– Lage maandlasten
– Gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek blijven de bruto- en netto lasten gelijk, dit is handig wanneer u niet houdt van onverwachte kosten. De rentestand moet dan wel ongewijzigd blijven.
– U betaalt geen verplichte tussentijdse aflossingen en vermogensopbouw.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

– U bouwt geen vermogen op, om de hypotheek af te lossen.
– U lost niet af tijdens de looptijd.
– Na 30 jaar komt de renteaftrek te vervallen.

Annuïteiten Hypotheek

Deze vorm lijkt op de lineaire hypotheek in die zin dat aan het einde van de looptijd de hypotheek is afgelost. De bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd gelijk. In het begin betaalt u een groot deel rente en een klein deel aflossing. De fiscale renteaftrek bij aanvang zijn het hoogst,omdat alleen het rentedeel fiscaal aftrekbaar is zullen de netto maandlasten stijgen tijdens de looptijd. Dit is vooral interessant bij een verwachte inkomensstijging Vanwege fiscale ontwikkelingen wordt deze hypotheekvorm steeds minder gekozen. Door gedurende de looptijd van de hypotheek af te lossen neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af.

Voordelen annuïteiten hypotheek

– Lage netto maandlasten bij aanvang
– U begint direct met aflossen
– Interessant bij verwachte inkomensstijging

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

– Uw netto maandlasten stijgen in de loop van de tijd
– Fiscaalvoordeel door hypotheekrenteaftrek niet maximaal

Lineaire Hypotheek

Dit is de meest simpele hypotheekvorm waarbij u gedurende de gehele looptijd een vast bedrag betaalt als aflossing van uw lening. U betaalt rente over een steeds kleiner wordende schuld, uw bruto maandlasten dalen in de loop van de tijd, u heeft hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar die dalen gedurende de looptijd van uw hypotheek. De lineaire hypotheek is vooral interessant bij een verwachte inkomensdaling.Vanwege fiscale ontwikkelingen wordt deze hypotheekvorm steeds minder gekozen. Door gedurende de looptijd van de hypotheek af te lossen neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af.
Het tweede fiscale nadeel heeft te maken met de bijleenregeling. Deze regeling heeft als gevolg dat door aflossing tijdens de looptijd de huizenbezitter zelf de overwaarde van de woning verhoogt, waardoor de fiscale aftrekmogelijkheden bij een eventuele verhuizing minder groot zijn. Bovengenoemde fiscale ontwikkelingen hebben te maken met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Op het moment dat een deel van de hypotheeklening bestaat uit een consumptieve lening, is een lineaire hypotheekvorm zeer geschikt om dit consumptieve deel mee af te lossen. Over een consumptieve lening bestaat tenslotte geen aftrekmogelijkheid waardoor de maandlasten verhoudingsgewijs hoog zijn.

Voordelen lineaire hypotheek

– U begint direct met aflossen. Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.
– Dalende maandlast. Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen. Interessant bij een verwachte inkomensdaling
– Vermogensvorming. Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
– Lage totale rentelast vergeleken met andere hypotheken. Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
– Verruiming financiële armslag. De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.

Nadelen lineaire hypotheek

– U profiteert niet maximaal van de fiscale renteaftrek. Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek. Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
– U heeft de eerste tijd hoge maandlasten. Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af.

Meer weten?

Stel gerust uw vragen